Shanti Mantra

Ancient Indian Gurukula Pattern - Photo: http://www.kamat.com/database/content/paintings/16049.htm శాంతి మంత్రం  సహనా వవతు ! సహనౌ భునక్తు ! సహవీర్యం కరవావహై! తేజస్వినాధీతమస్తు మావిద్విషావహై ! పరస్పరం ద్వేషించుకొనకుండా మూల శక్తితో అధ్యయనం చేస్తూ ఉత్సహంగా పరిశ్రమించి మనలను అది రక్షించి పోషించి తేజోవంతం చేయుగాక !  ఓం శంనో మిత్ర శం వరుణః ! శంనో భవత్వర్యమా ! శంనా ఇంద్రో బృహస్పతిః ! శంనో విష్ణురురుక్రమః ! నమో బ్రాహ్మణే ! నమస్తే… Continue reading Shanti Mantra

Sri Vidya – The Eternal Energy Code part 5

నా! భండాసురేంద్ర నిర్ముక్త శస్త్ర ప్రత్యస్త్ర ప్రహర్షితా! కరాంగుళి నఖోత్పన్న నారాయణ దశాకృతిః ! మహాపాశుపతాస్త్రాగ్ని నిర్దగ్ధాసుర సైనికా ! కామేశ్వరాస్త్ర నిర్దగ్ధ సభండాసుర శూన్యకా ! బ్రహ్మోపేత మహేంద్రాది దేవా సంస్తుత వైభవా ! హరనేత్రాగ్ని కామ సంజీవనౌషధి !! నారాయణుని దశావతారాలను ( చేప,  తాబేలు, వరాహం, నారసింహుడు, వామనుడు, పరుశురాముడు, రాముడు, బలరాముడు, కృష్ణుడు, కల్కి మొదలైన దశావతారాలు ) తన కుడి చేతి బొటనవేలి గోటి నుండి ఎడమ చేయి చిటికెన… Continue reading Sri Vidya – The Eternal Energy Code part 5

Sri Vidya – The Eternal Energy Code Part 4

నా! దేవర్షి గణ సంఘస్తూయమానాత్మ వైభవా ! భండాసుర వధోద్యుక్త శక్తి సేనా సమన్వితా !సంపత్కరీ సమారూఢా సింధుర వ్రజ సేవితా ! అశ్వా రూఢ అధిష్ఠితాశ్వ కోటికోటిభిః ఆవృతా !!  దేవర్షి గణాలు ( బ్రహ్మ, ఇంద్రుడు, నారదాది దేవర్షులు, వశిష్టాది మహర్షులు, ఆదిత్యుడు మొదలైన కాల నిర్దేశం చేసే ద్వాదశాదిత్యులు  గణాలు - ఏకాదశ రుద్రులు,  అష్టవసువులు,   అష్ట దిక్పాలకులూ ) కీర్తించే వైభవ ( అన్ని వైపులా వెలిగే )ఆత్మ రూపమైన… Continue reading Sri Vidya – The Eternal Energy Code Part 4

Sri Vidya – The Eternal Energy Code Part 3

శివ శక్తుల సమన్వయం : నా! శివా కామేశ్వరాంకస్థా శివస్వాధీన వల్లభా ! శివుని ఎడమ అంకంపై కూర్చున్న శివాని తన నాథుణ్ణి స్వాధీనం చేసుకొంటున్నది. అత్యంత రసమయమైన ఈ పతీ పత్నుల  భంగిమ పురుషుని స్త్రీ కి స్వాధీనం చేయకుండా ఉంటుందా! ఇక్కడ అంతరార్థం పదార్థ స్థితి స్వరూపమైన ఆ పరమశివుని అంతర్గతంలో అణు శక్తిగా ఉన్న ఆ చైతన్య శక్తి పదార్థాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని తన ఇచ్ఛానుసారం ఆయనను పరిణామ రూపాంతరానికి లోను చేస్తున్నది… Continue reading Sri Vidya – The Eternal Energy Code Part 3

Sri Vidya – The Eternal Energy Code Part 2

శ్రీ మాత ఉద్భవం తరువాత ఎలా ఉంది: శ్రీ లలిత బాహ్య ప్రకృతి సౌందర్య లహరి : నా ! ఉద్యద్భాను సహస్రాభా ! సహస్ర కోటి సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయించినట్లుగా ఆ పరా శక్తి  యజ్ఞంలో అగ్ని గుండం నుండి వెలువడింది. యోగవాసిష్టంలో ఆ దివ్య పురుషుడు " ఓ పుణ్యపురుషుడా నేను అపర ( అవయవ సహితమైన శరీరంలోనూ ) పర (అవయవ రహితమైన శక్తి రూపంలోనూ ) రెండు రకాలుగా ఉన్నానని చెప్తున్నాడు.… Continue reading Sri Vidya – The Eternal Energy Code Part 2

Sri Vidya – The Eternal Energy Code Part 1

శ్రీమాత ఉద్భవ రహస్యం: నా: శ్రీ మాతా శ్రీ మహారాజ్ఞీ !' శ్రీ' ఆంటే అసంతులిత అనంత అసంకల్పిత స్థితి చైతన్య శక్తికి సంతులిత సంకల్పాన్ని ఇచ్చేది. 'మాత' ఆంటే పిల్లలపై ఎటువంటి స్వార్థ చింతన లేనిది తల్లి కనుక నవ విధ భక్తి రీతులున్నా ఆ శ్రీ లలితను తల్లిగా కొలిస్తేనే ఆమె స్వస్వరూప స్వభావమైన నిష్కామ సంకల్ప కర్మ సిద్ధినిస్తుంది.  'మహారాజ్ఞీ' ఆంటే సమస్తవిశ్వాన్ని ఆవరించి అంతర్లీనమై ఉన్న ఆ తల్లిని అలా చూస్తేనే… Continue reading Sri Vidya – The Eternal Energy Code Part 1

Sri Vidya – The Eternal Energy Code

                                      శ్రీ విద్యా కల్పసూత్రాలు - The Eternal Energy Code ఓం శ్రీ లలితాయై నమః !  శ్రీ లలితా దేవిని మంత్ర, యంత్ర సహితంగా తంత్రోక్త పూజలు చేస్తూ లయ యోగంతో సాధకుడు తనలోని జీవ శక్తిని ఆ పరాశక్తిగా రూపాంతరం చెందించడమే శ్రీ విద్య లక్ష్యం. ఈ విద్యకు మూల స్థంభాలై బాలా, పంచదశి మంత్రాలు, త్రిశతి, శ్రీ చక్రం, ఖడ్గమాల, లలితా సహస్రనామం ఉన్నాయి. ముందుగా లక్ష్యమైన శ్రీ లలిత  లక్షణాలను సహస్రనామ… Continue reading Sri Vidya – The Eternal Energy Code

Bala – The Primordial Force

Sree Bala Tripura Sundari Photo Courtesy: Hindupad.com ఆ పరాశక్తి లలితగా మానవ శరీరంలోని బ్రహ్మ రంధ్రం నుండి ప్రవేశించి జీవ శక్తిగా అతి వేగంగా వెన్ను పూస క్రింది భాగంలో ఉండే మూలాధారంలోనికి ప్రవేశించి సుప్త కుండలినిగా మారుతుంది . అప్పుడు ఆమె బాలా త్రిపుర సుందరి అవుతుంది . బాల అణు విస్ఫోటనా శక్తితో సమానమైన శక్తి కలిగి ఉంటుంది . ఆమెలోని అతి కొద్ది అంశం జీవ శక్తిగా మారి మనిషి… Continue reading Bala – The Primordial Force

Yoga – a concept, a need, a result

Life problems and path to solutions – Ascertain yourself what are the present pressing problems of your life – physical, psychological, family, social, economical or spiritual – prioritise an immediate need – think of them on everyday and every minute basis till the resolution – Influence of Seven Dimensions in life – there are seven… Continue reading Yoga – a concept, a need, a result